olhar o chão


[On The Waterfront, Elia Kazan, 1954]


about this entry